07136341417 , 07136341418

شنبه تا چهارشنبه 21-7 و پنجشنبه ها 19-7

شیراز معالی اباد, بین دوستان و خلبانان, مجتمع تجاری پزشکی اهورا, طبقه 4, واحد 46

صفحه اصلی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی اهورا, با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و نیروی انسانی متخصص سعی دارد در راستای سلامت جامعه قدم بردارد از این رو این واحد را به قطب سلامت زنان در غرب شیراز تبدیل نموده است.
آزمایشگاه اهورا در بخش های پاتوبیولوژی , بالینی, ... فعالیت دارد و مورد تایید بهترین پزشکان شیراز می باشد.

شرایط و دستورالعمل آزمایش ها